EUR2J: The Game

EUR2J: The Game és un joc educatiu centrat en la transició energètica. Els jugadors formen equips, cadascun representant un país diferent amb un consum d’energia, lleis i recursos únics. L’objectiu és reduir l’empremta de carboni del país i ajudar altres equips a fer el mateix. Es fa servir un llibre d’Excel per gestionar recursos i plans de producció d’energia. El joc és escalable, adequat tant per a estudiants com per a cursos universitaris. Les lliçons clau inclouen entendre la complexitat de la transició energètica, reconèixer desafiaments i limitacions, i saber que les solucions varien segons el país. Uneix-te a l’equip i aprèn més a través dels vídeos següents.

···

EUR2J: The Game is an educational game focused on the energy transition. Players form teams, each representing a different country with unique energy consumption, laws, and resources. The goal is to reduce the carbon footprint of the country and help other teams do the same. An Excel workbook is used for managing resources and energy production plans. The game is scalable, suitable for students to university courses. Key lessons include understanding the complexity of energy transition, recognizing challenges and limitations, and knowing that solutions vary by country. Join the team and learn more through the following videos.

Videos

1. Introduction to the game

A general overview of the game: main elements and motivations.

2. Territory cards

How to interpret the data about the energy system of a country contained in its territory card.

3. The Excel calculator tool

A general overview of the Excel calculator tool that is required to play the game.

4. Implementing data from the territory cards

Step-by-step guide to introduce the data from the territory cards into the Excel calculator tool in order to initialize the game.

5. Options available in the Excel tool

How to start introducing changes in the energy system of a country through the Excel calculator tool.

6. Tracking changes in the Excel tool

How to track the effects of any changes you introduce in the energy system of the country through the Excel calculator tool.

7. Working example (Part I)

Step-by-step example of how to introduce modifications in the energy system of a country.

7. Working example (Part II)

Step-by-step example of how to introduce modifications in the energy system of a country.

8. Versions and phases of the game

Overview of the different ways in which the game can be used as an educational or interactive activity.

9. The game as a teaching activity, 1

How to plan and schedule the game as an activity to be developed within a course.

10. The game as a teaching activity, 2

How to evaluate the players when using the game as an educational activity.