Recursos

Els recursos d’EUR2J proporcionen una varietat de materials en diferents formats sobre la transició energètica. Aquí trobaràs vídeos explicatius, documents detallats i altres recursos digitals que aborden aspectes de l’energia i els seus nous hàbits de consum. Aquests recursos ajuden a entendre com les dinàmiques socials i les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum impacten la nostra societat, equipant la ciutadania amb el coneixement necessari per participar activament en la transició energètica.

Els recursos estaran disponibles ben aviat!