Projecte

L’èxit del procés de transició energètica passa per una transformació del pensament social (de l’euro al joule) que faci valdre l’estalvi i l’eficiència energètica als mateixos nivells que l’estalvi i el rendiment econòmic. Això implica un procés de formació i educació de la ciutadania que la capaciti per prendre decisions responsables i sostenibles, i la protegeixi contra les desinformacions. El projecte present persegueix aquests objectius a través de l’ús d’eines de la ciència dels sistemes complexos per tal d’estudiar i entendre com les dinàmiques de transmissió social condicionen entre la ciutadania l’adquisició de coneixements, i l’adopció de nous hàbits/tecnologies, en el context de l’energia.

Els eixos en què es basa el projecte són:

1.

La creació d’una plataforma digital amb recursos formatius (vídeos, tallers a través de xarxes socials…) relacionats amb aquest àmbit.

2.

Un estudi de xarxes socials mostrant quin és l’impacte que els continguts d’aquesta plataforma tenen, en funció del llenguatge (científic o viral) utilitzat.

3.

Una anàlisi dels patrons temporals i geogràfics que segueixen les noves instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, per tal d’entendre fins a quin punt aquests són deguts a fenòmens d’imitació social.

4.

Un informe final valorant la influència que aquestes dinàmiques socials potencialment tenen sobre el procés de penetració de la transició energètica a la societat, i sobre les potencials estratègies i/o campanyes de promoció que s’hi plantegin.

Membres

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Física

Universitat Autònoma de Barcelona

La Universitat Autònoma de Barcelona és una institució acadèmica situada a Cerdanyola del Vallès. Destaca per la seva oferta educativa i per la seva intensa activitat en recerca.

Eurecat Centre Tecnològic

Fundació Eurecat

La Fundació Eurecat és un centre tecnològic de referència a Catalunya, dedicat a proporcionar solucions innovadores a empreses per millorar la seva competitivitat.

Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears (UIB), fundada el 1978, es troba a Palma de Mallorca i ofereix una àmplia gamma de programes acadèmics, amb un fort èmfasi en la recerca i la innovació.

Equip

Daniel Campos

Responsable del projecte

Universitat Autònoma de Barcelona

Investigador en física dels sistemes biològics i socials, ha coordinat 3 projectes de recerca competitius i ha publicat més de 80 articles científics en aquest àmbit. Té una dilatada experiència en projectes docents i de divulgació en l’àmbit de l’energia, i hi ha contribuït també amb activitats de divulgació i promoció de la ciència (Living Labs, Setmana de la Ciència…).

És cofundador del canal “De l’euro al joule”, el qual servirà de base científica per a la creació dels continguts de la plataforma EUR2J.

F. Xavier Alvarez

Responsable del projecte

Universitat Autònoma de Barcelona

Investigador en processos de transport d’energia, camp en el qual ha dirigit 3 projectes de recerca competitius i ha publicat més de 60 articles científics. Té una àmplia experiència en activitats docents i de divulgació en l’àmbit de l’energia i la transició energètica. Ha aparegut a diversos mitjans (TV3, Sport…) com a expert en divulgació de fenòmens físics. És cofundador del canal “De l’euro al joule”, el qual servirà de base científica per a la creació dels continguts de la plataforma EUR2J.

Josep Enric Llebot

Investigador del projecte

Universitat Autònoma de Barcelona

Ha dirigit 8 projectes de recerca en convocatòries competitives espanyoles i un projecte europeu alfa per l’establiment d’una xarxa de medi Ambient amb països d’Amèrica. Ha coordinat els dos primers informes del Canvi Climàtic a Catalunya, i ha impartit més de cent conferències sobre temes de canvi climàtic. Va formar part del Consell Assessor sobre l’Energia del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya (2006-2010) i ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació (El Perquè de les Coses, betevé; Bocins de Ciència, Catalunya Ràdio).

Vicenç Mendez

Investigador del projecte

Universitat Autònoma de Barcelona

Expert en l’àmbit dels processos físic de transport, amb aplicacions a invasions biològiques i socials. En aquest camp ha dirigit 3 projectes de recerca competitius, ha publicat més de 120 articles de recerca, i és editor de diverses revistes de recerca relacionades amb el camp. Forma part actualment del grup de treball del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona que analitza la propagació de diverses espècies invasores a través de la ciutat de Barcelona.

Julián Vicens

Investigador del projecte

Eurecat Centre Tecnològic

Investigador a la unitat de Data Science i Big Data a Eurecat on lidera la línia de recerca en Computational Social Sciences. Ha liderat projectes internacionals en els camps de la intel·ligència artificial, les ciències socials computacionals, la interacció humà-màquina o la ciència ciutadana (ex. CLIMAS, MediaFutures, EUHubs4Data, STEM4Youth, etc.) aplicada a temes com el canvi climàtic, la salut mental o la mobilitat. La seva recerca sobre dinàmiques socials, teoria de jocs o el disseny de plataformes participatives ha estat publicada a revistes d’alt impacte.

Aleix Bassoles

Investigador del projecte

Eurecat Centre Tecnològic

Investigador en Ciències Socials Computacionals i doctor en Física. La seva recerca inclou l’estudi de l’estructura i dinàmiques en xarxes complexes aplicades a sistemes socials i urbans. Té una dilatada experiència postdoctoral a universitats com la Queen Mary University of London o la Universitat Rovira i Virgili. Ha sigut coautor de diverses publicacions científiques i de divulgació i ha col·laborat en l’organització de diversos tallers en l’àmbit dels sistemes urbans i la sostenibilitat.

Raul Toral

Investigador del projecte

Universitat de les Illes Balears

La seva activitat investigadora se centra en física estadística i no lineal, processos estocàstics, física de polímers i adsorció a superfícies, dinàmica de transicions de fase i fenòmens crítics, etc. abastant aspectes teòrics, fonamentals i metodològics, amb un component important en el camp de la física computacional. Autor de 200 articles de recerca i dos llibres i participant en més de 40 projectes de recerca. Ponent convidat a nombroses conferències internacionals, xerrades, seminaris i col·loquis a universitats espanyoles, europees i americanes i membre de l’organització i del comitè científic assessor de diversos congressos nacionals i internacionals. Guardonat amb el premi de la Reial Societat Espanyola de Física al millor treball docent de 2016. Director de 14 tesis doctorals, i nombroses tesis de màster o llicenciatura.

Pere Colet

Investigador del projecte

Universitat de les Illes Balears

Ha treballat en fluctuacions en sistemes òptics no lineals, sincronització d’oscil·ladors no lineals, efectes de realimentació, sistemes amb retard, comunicacions codificades basades en làsers caòtics, formació de patrons, fluctuacions quàntiques en patrons òptics, estructures sostingudes per renou, dinàmica de fronts i d’estructures localitzades, i, més recentment, dinàmica de la xarxa elèctrica en escenaris d’alta penetració d’energies renovables i en l’anàlisi de la mobilitat humana mitjançant dades geolocalitzades. Ha estat coautor de més de 150 articles i director de 12 tesis doctorals.

Finançament

L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”, impulsa una línia bianual de subvencions per a projectes de recerca i innovació amb l’objectiu d’abordar els reptes de la ciutat. Aquesta iniciativa promou la col·laboració entre centres de recerca, entitats del tercer sector i el teixit econòmic per desenvolupar projectes en salut comunitària, digitalització, envelliment, qualitat de vida i emergència climàtica.

El projecte “De l’euro al joule” ha estat subvencionat en la convocatòria de 2023. Aquesta línia de subvencions vol informar les decisions polítiques futures, millorar la qualitat de vida, construir una ciutat més sostenible i inclusiva, i fomentar la difusió dels resultats de les recerques a la ciutadania per a una transferència efectiva del coneixement i contribuir a la cultura científica.

Finançadors

Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Fundació "la Caixa"

Fundació ”la Caixa”