De l’euro al joule

El projecte “De l’euro al joule” educa la ciutadania en la transició energètica amb recursos digitals i estudia com les dinàmiques socials influeixen en els nous hàbits energètics, creant una plataforma amb continguts formatius sobre energia i analitzant la difusió d’aquests continguts a les xarxes socials, així com els patrons de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a Barcelona. Amb això, podem quantificar la influència social en la transició energètica i dissenyar estratègies de promoció més efectives.

Membres

FInançadors